• Anasayfa
  • |
  • ICS'in Araç Taşıyıcı Güvenliği Forumu (VCSF) tarafından hazırlanan kılavuzla ilgili duyurusu

ICS'in Araç Taşıyıcı Güvenliği Forumu (VCSF) tarafından hazırlanan kılavuzla ilgili duyurusu

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen 20.04.2024 tarih ve Communications (24) 12 sayılı ekli basın duyurusunda özetle;

* Araç Taşıyıcı Güvenliği Forumu'nun (The Vehicle Carrier Safety Forum-VCSF), "Araçların Yüklenmesi ve Sunumuna İlişkin Ortak Kılavuz" başlıklı sektörün ilk iyi uygulama kılavuzunun yayımlandığı,

* Kılavuz ve destekleyici kontrol listesinin amacının; elektrikli ve hibrit araçlar da dahil olmak üzere refakatsiz araçların nakliyesiyle ilgili riskleri azaltmak, tesis ve gemi personelinin güvenliğini geliştirmek ve geminin kendisi de dahil olmak üzere varlıkları korumak olduğu,

* Kılavuzların; münferit araç üreticilerinin, nakliyecilerin, tesislerin veya taşıyıcıların gemiden aracın ayrılması veya acil müdahale gibi bilgilere ilişkin özel prosedürleriyle birlikte kullanılmasının amaç edinildiği,

belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/ rica ederim.

                                                                                                     

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

216_753_753_eimza.pdf