• Anasayfa
  • |
  • Petrol Dökülmelerine Yönelik Bilgi Paylaşımı Hk.

Petrol Dökülmelerine Yönelik Bilgi Paylaşımı Hk.

Sayın Üyemiz,

Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme (MARPOL), deniz çevresini gemilerden kaynaklanan kirlilikten korumak amacıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) tarafından oluşturulan düzenlemeleri kapsayan uluslararası bir sözleşmedir. Gemilerden kaynaklanan petrol kirliliğini önlemeye yönelik düzenlemeler MARPOL Ek-I'de yer almakta olup bu Ek kapsamında petrol ve petrol karışımlarının denize boşaltılması yasaklanmıştır.

Ayrıca, denizlerde petrol kirliliğinin etkilerini azaltma, müdahale ve hazırlık konularında bölgesel ve uluslararası işbirliği ve teknikler oluşturma amacıyla IMO tarafından sürekli olarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu kapsamda, IMO resmi internet sayfasında yayımlanan petrol dökülmelerine müdahale konusunda bilgi paylaşımı hakkındaki IMO duyurusunun Türkçe tercümesi Ek'te sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

379_1224_1224_379.pdf