• Anasayfa
  • |
  • FALİYET KODU DEĞİŞİKLİĞİ

FALİYET KODU DEĞİŞİKLİĞİ

FAALİYET (NACE) KODU DEĞİŞİKLİĞİ

NACE, Avrupa Birliği’nde 1970’ten bu yana geliştirilen çeşitli istatistikler için ekonomik faaliyet sınıflamaları göstermekte kullanılmış kısaltma bir isimdir. NACE, ekonomik faaliyetlere göre ekonomi istatistikleri alanında (örneğin; üretim, istihdam, ulusal hesaplar) ve diğer istatistiksel alanlarda yer alan ve geniş bir alana yayılmış bulunan istatistiksel verilerin derlenmesi ve sunumu için bir çerçeve sağlamaktadır.

Ülkemizde, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik ve Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden AvrupaTopluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) sistemi oluşturulmuş bulunmaktadır.

Üyelerimizin Faaliyet Kodu (NACE) değişiklik taleplerinde bağlı bulundukları Vergi Dairesine dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Üyelerimiz NACE Kodu değişikliği ile ilgili olarak Vergi Dairesinden alınmış bulunan Vergi Levhası örneğinin dilekçe ekinde Odamıza beyan edilmesi ile değişiklik talebi işleme alınmaktadır. Odamıza yapılan değişiklik talepleri Odamız Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmaktadır. Yönetim Kurulu onayı doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak, üyelerimize resmi yazı ile bildirim yapılmaktadır.