TASDİK İŞLEMLERİ

Odamız üyelerinin talepleri doğrultusunda; Resmi/Özel kuruluşlara sunulmak üzere hazırlanmış bulunan belgelerde yer alan Odamız üyesi firmanın, Sicil dosyasında yer alan bilgilerine dayanılarak yapılan onay işlemleridir.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 26. Maddesi çerçevesinde yapılmaktadır.

5174 Sayılı Kanun 26. Madde

Yapılan Tasdik işlemleri;

1) Certificate

2) AppendedDeclaration

3) Bill Of Lading

4) FreightInvoice

5) Çıraklık Sözleşmesi Tasdiki

6) Ticaret Sicil Gazete Tasdiki

7) Diğer Belgeler