TARİHÇE

Coğrafi durumu bakımından deniz ticareti için bütün şartlara sahip olan ülkemizde, deniz ticaret sektörünün gelişebilmesi, bu sektörün konuları ile doğrudan doğruya meşgul olacak ve bu mesleğin mensuplarının sorunlarını yakından takip edecek, deniz ticaretimizin ülke yararına gelişmesi amacı ile ayrıntılı incelemeler yapacak ve ilgili kamu mercilerine bu yönde öneriler hazırlayacak bir kuruluşa ihtiyaç duyulması sebepleriyle, Armatörler Birliği üyesi olan bazı armatörler ile Armatörler Birliği yöneticilerinden bazıları girişimlerde bulunmuşlardır.

TOBB’a bağlı Oda ve Borsalar, 08 Mart 1950 tarih ve 5590 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile kurulmakta ve denizcilik sektörü mensupları farklı Odalara üye olmakta iken, ülkemizde denizciliğin de ayrı bir Oda olarak temsil edilmesi ihtiyacından hareketle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda 24 Aralık 1981 tarih ve 2567 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile Deniz Ticaret Odalarının kurulmasına imkân tanınmıştır. Akabinde, Ticaret Bakanlığı’nın 04 Mayıs 1982 tarih ve 14 (630.2/201) 21262 sayılı onayı ile 26 Ağustos 1982 tarihinde “İstanbul Deniz Ticaret Odası” kurulmuştur.

Başlangıçta sadece İstanbul Deniz Ticaret Odası olarak 744 üye ile kurulmuş bulunan Odamız, faaliyetlerini giderek artan etkinliklerle sürdürmüştür. Deniz ticaretinin tabiatında yatan evrensellik ve ihtiyaçların gerektirmesi üzerine Odamız faaliyet alanı, Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerimizi ve daha sonra da Ege ve Akdeniz’i ve nihayet Mayıs 1989’da Karadeniz’e kıyısı olan illerimizi kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu süreçte Odamız; Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’deki çeşitli liman kentlerinde Şubeler ve Temsilcilikler açarak, “İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası” adını almıştır.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın en önemli amaçları; üyelerinin menfaatlerinin arttırılması, müşterek ihtiyaçlarının karşılanması, bu sektöre ait mesleğin gelişmesinin sağlanması ve mesleki faaliyetlerin kolaylaştırılması, ortak kuralların tesisi, denizcilik meseleleri hususunda ilgili makamlara tavsiyede bulunulması ve aynı zamanda denizcilik mesleğinin disiplin, ahlâk ve dayanışmasının korunmasıdır.