• Anasayfa
 • |
 • GÜMRÜK İŞLEM TAKİP KARTI

GÜMRÜK İŞLEM TAKİP KARTI

Gümrük Kartı almak isteyen DTO üyesi firma personelleri;

  • – Talebe ilişkin dilekçe
  • – Son 3 aylık SSK bildirgesi
  • – SSK taahhütnamesi ( üç ayı doldurmayanlar için )
  • – SSK işe giriş bildirgesi ( üç ayı doldurmayanlar için )
  • – Nüfus cüzdan fotokopisi
  • – Nüfus cüzdan sureti (Muhtardan ya da Nüfus Müd.’den – ASIL – )
  • – Kart sahibi imza beyannamesi (ASIL )
  • – Kart sahibi temsil yetki belgesi ( vekâletname- ASIL – )
  • – Firma taahhütnamesi
  • – 1 adet resim  SÜREÇ

  1. İçeren dosyayı TIR Birimine teslim ederler.

  2. TIR birimi alınan başvuru dosyalarını ilk önce, Üye Sicil biriminden firmanın Odamız üyesi olup olmadığına sonra Gelirler Biriminden firmanın Odamıza borcu olup olmadığına bakar.

  3. Odamız üyesi değilse başvuruyu kabul etmez.

  4. Başvuran firmanın Odamıza borcu bulunuyorsa ödenmesi için firmaya borç bildirimi yapılır ve ödemesi yapıldıktan sonra işlemlere başlanabileceği bilgisi verilir.

  5. DTO Temsilcilikleri’ ne gelen gümrük işlem takip kartı başvuruları alınıp bununla ilgili yazışmalar yapılır. DTO şubelerinin bulunduğu bölgelerdeki üyelerimiz için ise bu başvuru ve yazışmaları ilgili DTO şubesi yapar.

  6. Gümrük işlem t akip kartı için başvuruda bulunanların kimlik bilgileri excell tablosu oluşturulur ve ilgili basım firması / matbaa ile irtibata geçileceği zaman bu tablo üzerinden bilgi aktarımı yapılır.

  7. Gümrük işlem takip kartı taslakları matbaadan gelip kontrol edilerek DTO Yönetim Kurulu Başkanının onayı alınır ve sonrasında kart sahiplerinin imzası alınarak işlemlere devam edilir.

  8. Gümrük işlem takip kartı taslakları yazı ekinde dosyalarıyla beraber ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine (İstanbul, İzmit, Bursa, Samsun, Trabzon, Hopa, Edirne vs.) onaylanmak üzere gönderilir. Onay sonrasında PVC için matbaaya gönderilir ve basım sonrası teslim tutanağı ile kart sahibine ya da imzalı yazısıyla görevlendirdiği personeline yine imza karşılığı verilir.

  9. Gümrük işlem takip kartı için başvuruda bulunup kartı teslim edilen firma personeli işten ayrılırsa verdiği taahhütname gereği Gümrük işlem takip kartını DTO’ya teslim etmek; eğer kart kaybederse de gazete ilanı verip yine DTO’ya bildirme zorunluluğu bulunmaktadır.

  10. Vize gerektirmeyen gümrük işlem takip kartlarının kullanımı süresizdir.