• Anasayfa
  • |
  • “Denizcilik Sektörünün Yeşil Dönüşüme Uyumu" Webinarı, Başkanımız Tamer Kıran’ın Katılımıyla Gerçekleştirildi

“Denizcilik Sektörünün Yeşil Dönüşüme Uyumu" Webinarı, Başkanımız Tamer Kıran’ın Katılımıyla Gerçekleştirildi

“Denizcilik Sektörünün Yeşil Dönüşüme Uyumu" Webinarı, Başkanımız Tamer Kıran’ın Katılımıyla Gerçekleştirildi

Son dönemde dünyanın en önemli gündem maddelerinden birisi olan iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında denizcilik sektöründen kaynaklanan emisyon ve kirleticilerin belirlenen hedefler doğrultusunda azaltılması, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Yeşil Mutabakatı  uygulamaları ve Emisyon Ticaret Sistemi'nin denizcilik sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilmesi süreci konularında sektörümüzü bilgilendirmek ve farkındalığı artırmak maksadıyla Odamızca düzenlenen "Denizcilik Sektörünün Yeşil Dönüşüme Uyumu" konulu webinar, 18 Kasım 2021 Perşembe günü, uzaktan toplantı sistemi (Zoom) üzerinden gerçekleştirildi.  

Toplantının açılışında konuşan İMAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, küresel ticaretin yaklaşık %85’leri aşan bölümünün gemilerle taşındığını, taşıma modları arasında taşınan ton başına en düşük karbon ayak izine sahip deniz taşımacılığının, küresel sera gazı (GHG) emisyonlarının yaklaşık %3’ünü oluşturduğunu kaydetti.  

Uluslararası denizcilik sektörünün, küresel petrol üretiminin %4’lük kısmına tekabül eden günde 4 milyon varil petrol kullanımıyla, küresel ticaret hacminin yaklaşık %90’ının taşınmasını sağlayarak küresel ekonomide önemli rol oynadığını belirten Tamer Kıran, “Fosil yakıtlar, mevcut toplam yakıt ihtiyacının %98’inden fazlasını oluşturmaktadır. Bu nedenle denizcilik sektörünün, iklim hedeflerini karşılamak için gereken sıfır emisyonlu sevk sistemlerini sağlamaya yönelik değişim yapması ve yeni teknolojiler geliştirmesi gerekmektedir.” dedi.

Sıfır emisyonlu denizcilik sektörüne yönelik dünya genelinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Tamer Kıran, şunları söyledi:

“Gemilerin 20-25 yıllık hizmet süresi göz önünde bulundurulduğunda, 2050 yılı hedeflerinin karşılanması için sıfır karbon emisyonlu ticari gemilerin üretiminin önümüzdeki on yıl içinde tamamlanması gerekmektedir. Bu gemilere sunulacak yakıt ikmal ihtiyacının gerçekleştirilebilmesi için 2030 yılına kadar, üretim, dağıtım, depolama ve yakıt ikmali dahil olmak üzere sıfır emisyonlu yakıtların tedarik alt yapısının uluslararası düzeyde en az %5 oranında tamamlanarak denizciliğin hizmetine sunulması icap etmektedir.  Türk sahipli deniz ticaret filomuzu, gemi inşa sanayimizi, limanlarımızı kısaca denizciliğimizi bir bütün olarak düşünüp, IMO ve AB tarafından getirilmek istenen tedbirlerin neticesinde ortaya çıkacak büyük ekonomik maliyetlerin karşılanabilmesi için denizcilikte yeşil dönüşümün devlet politikası olarak benimsenerek her alanda güçlendirilmesinin zorunluluk haline geldiği görülmektedir.”

Toplantıda daha sonra Odamız Danışmanı Prof. Dr. Mustafa İnsel sunumunu gerçekleştirdi.

Tüm Sliderlar