• Anasayfa
  • |
  • Covid-19 Genelgelerinin Kaldırılması Hk.

Covid-19 Genelgelerinin Kaldırılması Hk.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 17.06.2022 tarih ve 2620847 sayılı Ek'li yazıda özetle;

Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanmasının önemli hale gelmesi nedeniyle, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca alınan önlemlerin de kaldırıldığı veya esnetildiği dikkate alınarak, salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrolü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla yürürlüğe konulan;

- Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Sürecine ilişkin Bakanlıklarının 2020/6, 2020/9, 2020/14, 2020/15, 2020/16, 2020/17, 2020/18 ve 2021/2 Sıra Sayılı Genelgeleri,

-Yeme-İçme Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Hakkındaki Bakanlıklarının 20.05.2020 tarihli ve 2020/8 Sıra Sayılı Genelgesi,

-Deniz Turizmi Tesis ve Araçları ile Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerde Kontrollü Normalleşme Sürecine İlişkin Bakanlıklarının 05.06.2020 tarihli ve 2020/10 Sıra Sayılı Genelgesi,

-Turist Rehberliği Hizmetinde COVID-19 Pandemi Sürecinde Uyulması Gereken Kurallara İlişkin Bakanlıklarının 09.06.2020 tarihli ve 2020/11 Sıra Sayılı Genelgesi,

-Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Sürecine ilişkin 23.06.2020 tarihli ve 2020/12 Sıra Sayılı Genelgesi,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak, Bakanlıklarından belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince Güvenli Turizm Sertifikası alınması zorunluluğu devam etmekte olduğu belirtilerek, bu sertifikayı almayan konaklama tesislerine 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında işlem tesis edileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/ rica ederim.

463_2265_covid_19_genelgelerinin_kald_r_lmas_hk.pdf