• Anasayfa
  • |
  • ICS COVID-19 Güncel Duyurusu

ICS COVID-19 Güncel Duyurusu

Sayın Üyemiz,      

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 4 Şubat 2022 tarihli Ek-1’de sunulan yazıda, Dünya Sağlık Örgütü’nün (World Health Organization-WHO) yayınladığı, ülkelerden bildirilen “Koronavirüs” (COVID-19) akut solunum yolu hastalık vaka tablosunu içeren güncel istatistiki bilgiler Odamıza iletilmiştir.

Bahse konu yazıda, 4 Şubat 2022 tarihi itibarıyla toplam 383.509.779 adet COVID-19 vakası tespit edildiği, mevcut durumda 220 ülke ve bölgeden vaka bildirildiği belirtilmekte olup, rapor tarihi itibarıyla en fazla COVID-19 vakası tespit edilen ilk 12 ülke, COVID-19 salgını vaka ve vefat sayılarının olduğu tablo ve ülkeler hakkında güncel bilgiler bulunmaktadır.

Yazıda ayrıca, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan iyi örnekler ile ülkeler tarafından sürdürülen aşı programları hakkındaki gelişmelere ait bilgilerin yanı sıra aşağıdaki konulara yer verilmektedir.

1. Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulan, COVID-19’a yönelik haftalık epidemiyolojik ve operasyonel güncel bilgilerin bulunduğu bültenin (https://bit.ly/3GxVLDW) adresinde,

2. Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 Aşı Takip web sitesinin (https://bit.ly/3GxjK6j) adresinde,

3. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization – ICAO) tarafından hazırlanan ICAO COVID-19 Ekonomik Etki belgesinin (https://bit.ly/3JbtkgO) web adresinde,

4. COVID-19 vakalarına yönelik hazırlanan ve günlük olarak güncellenen veri kaynağına (https://bit.ly/3B15UrG) adresinde,

5. Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan ve birçok değişiklik yapılarak güncellenen rehberin (https://bit.ly/3B34qND) adresinde yayınlandığı belirtilmektedir.

6. Ayrıca, acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyulması veya bir naaşın ülkesine geri gönderilmesinin reddedilmesi durumunda denizcilik firmalarının, etkilenen denizcinin durumu, geminin IMO numarası ve konumu ile ilgili ayrıntıları Shaw@ics-shipping.org adresine ileterek, ilgili üye devletle iletişime geçilmesi için Birleşmiş Milletler kurumlarının bilgilendirmelerini sağlamaları istenmektedir.

7. Gemilerde aşıların karıştırılması ve oksijen taşınmasıyla ilgili iki yeni belge de dahil olmak üzere Uluslararası Denizcilik Sağlığı Birliği (International Maritime Health Association-IMHA) tarafından hazırlanan ICS Covid Rehberi’nin (https://bit.ly/34kt54t) adresinden indirilebileceği, ayrıca ICS tarafından önümüzdeki hafta güncellenmiş bir Covid Tıbbi Rehberi ve Aşı Rehberi yayınlanacağı ifade edilmektedir.

8. ICS’in Çin İrtibat Bürosu tarafından hazırlanan, Uluslararası seferlerde COVID-19’un uzaktan önlenmesi ve kontrolüne ilişkin, “Uluslararası Seferlerdeki Gemilerde COVID-19'un Uzaktan Önlenmesi ve Kontrolü için Gemide Tespit ve Bilgi Raporlama” rehberleri Ek-2’de, Japon Armatörler Birliği (Japanese Shipowners Association-JSA) tarafından, gemi personelinin COVID-19 hakkında eğitimine yönelik hazırlanan belge Ek-3’te yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

115_1144_1144_115.pdf