• Anasayfa
  • |
  • İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 15

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 15

Sayın Üyemiz,

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 31.03.2022 tarih ve 050.01.01 sayılı Ek'te sunulan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:15'de özetle;

Sağlık Bakanlığının 22.03.2022 tarihli ve E-39476629-724.01.01 sayılı yazısında; "Uluslararası yük taşımacılığı kapsamında Türk ve yabancı uyruklu sürücülerin ülkemize giriş[1]çıkışlarına ve ülkemizden üçüncü ülkelere transit geçişlerine ilişkin usul ve esaslar ile ülkemize giriş yapan araçların dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmaları"na dair İçişleri Bakanlığınca çıkarılan Genelge hükümlerinin, koronavirüs salgınının son dönemdeki seyri dikkate alınarak kaldırılmasının talep edildiği,

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 08.05.2020 tarih ve 7784 sayılı Genelge ile 03.06.2020 tarih ve 8751 sayılı Genelgelerin;

A-"Türkiye'den Transit Geçecek Araçlar ve Şoförler başlıklı kısmının 2 nci maddesinin "Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.”

B- Türkiye'ye Giriş Yapacak Şoförler başlıklı kısmının 2 nci maddesinin "Ülkemize giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır."

C- Ro-Ro Seferlerinde Uygulanacak Kurallar başlıklı kısmının 4 üncü maddesinin "Ülkemize Ro-Ro seferleri ile gelen tırlar, şoförlerine teslim edilmeden önce şoför kabini başta olmak üzere araçların dezenfeksiyonu yapılacaktır."

hükümlerinin, 23.03.2022 tarihinden itibaren uygulanmamasına karar verildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

272_1640_il_umumi_h_fz_ss_hha_meclis_karar_no_15.pdf