• Anasayfa
  • |
  • Panama Kanalına İlişkin Gelişmeler

Panama Kanalına İlişkin Gelişmeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 15.02.2024 tarihli ve 1719384 sayılı yazıda, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde etkili olan El Nino'nun etkisiyle meydana gelen kuraklık nedeniyle, Panama Kanalı'ndaki günlük gemi geçiş sayılarının azaltılmış olduğu ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının Panama Hükümetine Kanal Havzası'nın genişletilmesi önerisini de sunmak suretiyle su sorununa acil çözüm üretilmesi çağrısında  bulunduğu belirtilerek Ocak 2024 itibariyle kanaldan geçiş yapan gemi sayısının 7 Neopanamax ve 17 Panamax tip gemi olmak üzere 24 gemiye indirildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla; Panama Kanalı Yöneticisi Ricaurte Vásquez Morales'in 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısında aşağıdaki hususları dile getirdiği bildirilmektedir:

  • Panama Kanalı yönetiminin, Havza sınırlarının yeniden tanımlanması ve yeni rezervuarın inşası için kısıtlamaların kaldırılmasını içeren bir teklifi Hükümete sunduğu, teklifin mevcut su havzasına en karlı seçenek olarak görülen ve nüfusun su ihtiyacını karşılamak için en uygun konuma sahip olan Indio Nehri Havzası'nın eklenmesini de kapsadığı,
  • Kanal yönetiminin yeni rezervuarın inşasına bu teklifin uygun bulunması halinde başlayabileceği, rezervuar projesi gerçekleştirilirken Panama Kanalı yönetiminin bölgedeki savunmasız gruplar ile insan, aile ve mülkiyet haklarının korunması amacıyla sıkı önlemler alacağı,
  • Panama Kanalı yönetiminin 2020 yılının başından bu yana devlete olan katkısını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla "Gelecek için Kanal" stratejisini uyguladığı, bu stratejinin üç ekseni bulunduğu, bunların suyun en iyi şekilde değerlendirilmesi, rotaya uygun geçiş ücretlerinin belirlenmesi ve Kanal operasyonlarına katkı sağlayacak faaliyetlerin geliştirilmesi olduğunu ve bahse konu strateji sayesinde Kanal'ın devlet hazinesine olan katkısının son üç yılda neredeyse iki kat arttığı (2019: 1,7 milyar Dolar, 2023: 2,5 milyar Dolar), diğer yandan El Nino'nun etkisiyle suyun yönetimi ve tasarrufunun daha ciddi bir öncelik haline geldiği,
  • Kanal'da mevcut su  miktarıyla  operasyonların ancak Mayıs ayına kadar mevcut şekilde sürdürülebileceği, yağışların başlamaması durumunda günlük  transit  sayısının 24'ün de altına düşürülmesinin gerekebileceği, halihazırda Kanal'dan geçiş için bekleyen 54 geminin bulunduğu, 
  • Kanal'ın gelirlerinde  başlangıçta  2024  mali yılı için 200 milyon Dolarlık bir azalmanın öngörüldüğü, ancak uzun süren kuraklığın etkisiyle gelir kaybının yıl sonunda 500 ila 700 milyon Dolarlık bir meblağa yaklaşacağının tahmin edildiği, öte yandan transit sayısındaki azalma nedeniyle müzayede yoluyla temin edilen olağan dışı yüksek geçiş ücretlerinin uzun vadede sürdürülebilir olmadığı,
  • Gelir kaybının sonradan telafi edilmesi zor olacağından acilen adım atılması gerektiği, su sorununun sadece Kanal'ın değil, tüm ülkenin sorunu olduğu ve  çözümünün kanal yönetiminin tekelinde olmadığı, yeni rezervuar inşası için yasal kısıtlamaların kaldırılmasına ihtiyaç duyulduğu ve bu kararın da ancak Hükümet tarafından verilebileceğinin kaydedildiği,

ifade edilerek konunun Üyelerimize duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

130_475_475_eimza.pdf